Úvodní strana » Novinky » Zápis nových dětí/talentové zkoušky

Zápis nových dětí/talentové zkoušky

Úvodní strana » Novinky » Zápis nových dětí/talentové zkoušky

Zápis nových dětí/talentové zkoušky

 TALENTOVÉ   ZKOUŠKY

PŘIJÍMÁME ŽÁKY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Hudební obor:

5., 6. a 7. 6. 2023 od 14.30 – 17.30 hodin, uč. č. 1

Žák zazpívá libovolnou lidovou píseň.
Zopakuje jednoduché intonační a rytmické příklady

Taneční obor:

8. 6. 2023 od 14.00 – 18.00 hodin, uč. č. 10

Taneční předpoklady, fyzické dispozice, pohybová koordinace, tanečnost, základní hudební cítění.

Výtvarný obor:

6. 6. 2023 od 16.00 hodin, uč. č. 7

Na tuto zkoušku, prosím, přineste své domácí práce a ořezanou tužku. Z kapacitních důvodů preferujeme pro přijetí do výtvarného oboru děti ve věku 5 – 6 let, starší děti přijímáme pouze, projeví-li mimořádný výtvarný talent.

Literárně dramatický obor:

5. 6. 2023 od 14.30 – 17.30 hodin, uč. č. 11 (p. uč. Stefanka)

 9. 6. 2023 od 14.30 – 17.30 hodin, uč. č. 11 (p. uč. Laubová)

Žák si připraví krátký text zpaměti. Dále bude zkoušena výslovnost, pohybová improvizace, rytmus, četba a zpěv.

Časový rozpis zkoušky Vašeho dítěte (pouze hudební obor!!!) zašleme na Vaši emailovou adresu do 31. 5. 2023
Na zápis výtvarného, tanečního a dramatický oboru dochází žáci v libovolný čas v den k tomu určený

Je možné dohodnout náhradní termín zápisu. V takovém případě volejte 728 237 846 (zástupkyně ředitele).

Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách školy v sekci „O studiu“ – „přihláška ke studiu“.

Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte ke studiu bude zveřejněno pod přiděleným identifikačním číslem
na webových stránkách a na nástěnce školy nejpozději do pátku, 16. června 2022.

Těšíme se na Vás na naší adrese ZUŠ Trnkova 81, 628 00, Brno