Úvodní strana » Novinky » Gratulace

Gratulace

Úvodní strana » Novinky » Gratulace

Gratulace

Srdečně gratulujeme

všem našim žákům (viz níže), jejich pedagogům - paní učitelce Marii Španihelové (bicí nástroje), MgA. Haně Trágeové (taneční obor), Mgr. art. Janě Vondrů, MgA. Lucii Laubové, MgA. Ireně Kubíkové (zpěv), Bc. Karlu Bohdálkovi (trubky) a korepetitorům - paní učitelce MgA. Kataríně Pal'ové, paní zástupkyni Beatě Klimešové a panu řediteli Františku Fialovi, kteří společně uspěli na soutěži Základních uměleckých škol, pořádané MŠMT, v letošním roce vyhlášené pro obory bicí nástroje, zpěv, žesťové nástroje, a tanec:

 

Hudební obor

Okresní kolo ve hře na bicí nástroje 11. 2 . 2022 ZUŠ Veveří

1. kategorie – Tobiáš Driml      1. místo s postupem

2. kategorie – Jonáš Neradil     1. místo s postupem

7. kategorie – Jan Klapetek      1. místo s postupem

Zvláštní cena poroty za mimořádnou přípravu žáku – p. uč. Marie Španihelová

Zvláštní cena poroty za korepetici – p. uč. Katarína Paľová

 

Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje - 25. 3. 2022 ZUŠ Veveří

V případě úspěchu bude doplněno 😊

 

Okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu 24. a 25. 2. 2022 ZUŠ V. Kaprálové, Brno

1. kategorie – David Zlomek            1. místo

                         Ella Natidzeová          2. místo

                         Emílie Cacková           2. místo

                         Anna Krajčová            3. místo

4. kategorie    Emma Vail                 čestné uznání 1. stupně

                       

9. kategorie – Barbora Zahradníková    1. místo

Cena poroty za přínos dětské pěvecké literatuře a klavírní doprovod.  p. ředitel František Fiala

Cena poroty za příkladný výběr soutěžního repertoáru – p. uč. Jana Vondrů

 

Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje 25. 2. 2022 ZUŠ Fr. Jílka, Brno

6. kategorie  -  Jan Súkup                   2. místo

9. kategorie – Vojtěch Kvoch            3. místo

 

Taneční obor

Okresní kolo soutěže TO ZUŠ – 2. 3. 2022 Dělnický dům Jamborova / ZUŠ Veveří/

1. a 2. ročník II. stupně       zlaté pásmo s postupem

3. a 4. ročník II. stupně       zlaté pásmo s postupem

3. a 4. ročník II. stupně       stříbrné pásmo

Zvláštní cena poroty za zajímavou tvůrčí kompozici

Zvláštní cena poroty za nápadité zpracování choreografie

 

Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje – 20. 4. 2022 soukromá ZUŠ Blansko

V případě úspěchu bude doplněno 😊