Úvodní strana » Soubory školy » Pěvecká praktika

Pěvecká praktika

Úvodní strana » Soubory školy » Pěvecká praktika

Tento soubor je určen zejména pro mladší talentované žáky sólového zpěvu a může být vynikající průpravou k pozdější sborové praxi. Učitel nepřináší finální skladby, které se nacvičují, ale hudební základ a žáci se stávají spolutvůrci. Jsou jim nabídnuty různé techniky: vpadávání, zvukomalebné plochy, rytmický nebo basový základ, ritornelové písně, různozpěv, improvizace, skladba. Žáci jsou v konfrontaci s vícehlasem, pronikají do různých hudebních vrstev, o svých hudebních myšlenkách komunikují. Profilují svůj vkus, jsou účastni hudebního procesu.

Mgr. Gabriela Valentová, vyučující pedagog sólového zpěvu a pěvecká praktika

Pěvecká praktika

Domů
Galerie