Úvodní strana » O studiu » Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání

Úvodní strana » O studiu » Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání

OBOR

CENA

HUDEBNÍ

pololetí

rok

Přípravné studium pro předškoláky – 1 hodina PHV/týden

1000

2000

Přípravné studium pro předškoláky – 1 individ. hodina/týden

1500

3000

Přípravné studium - 1 individ. hodina / týden + 1 hodina PHV

1650

3300

Individuální výuka

1650

3300

Skupinová výuka (2 a více žáků)

1000

2000

Studium pro dospělé (VŠ a pracující)

9000

18000

Výuka probíhá 2 až 3 hodiny týdně podle ročníku. 

V úplatě za vzdělání je zahrnuta také hudební nauka a další povinně volitelné předměty.

 

TANEČNÍ

pololetí

rok

Přípravná taneční výchova

1100

2200

Základní studium

1100

2200

Studium pro dospělé (VŠ a pracující)

5000

10000

Výuka probíhá jednou nebo dvakrát týdně (1,5 až 3,5 hodiny) podle ročníku.

 

VÝTVARNÝ

pololetí

rok

přípravná výtvarná výchova

950

1900

základní studium

1100

2200

studium pro dospělé (VŠ a pracující)

5000

10000

Výuka probíhá jednou týdně (2 až 3 hodiny) podle ročníku.

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ

pololetí

rok

Přípravná herecká výchova -1 hodina/týden

900

1800

Základní studium

1000

2000

Studium pro dospělé (VŠ a pracující)

5000

10000

Výuka probíhá jednou týdně (2 až 3 hodiny) podle ročníku.

 

Splatnost úplaty za vzdělání je do 31. srpna za I. pololetí a do 15. února za II. pololetí každého školního roku.

Za žáky, přijaté po těchto termínech, je úplata splatná do 14 dnů od jejich přijetí. Výše školného se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Výuka v ZUŠ je dotována státem, rodiče platí jen příspěvek na provoz školy.

 

V Brně, 11. 4. 2016 MgA. František Fiala, ředitel Základní umělecké školy Antonína Doležala

Domů
Galerie