Nabízíme komplexní vzdělávání ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Rozvíjíme talent a dovednosti Vašich dětí, nabízíme účast v národních i mezinárodních soutěžích, na slavnostních koncertech a vystoupeních (např. v Barokním sále Místodržitelského paláce, v obřadní síni zámku v Líšni atp.), výměnné zájezdy do zahraničí. Výuka probíhá v odpoledním režimu. Vyučujeme žáky předškolního věku, základních a středních škol. Připravuje žáky na střední školy uměleckých směrů.

Všichni pedagogové jsou absolventy konzervatoří a vysokých uměleckých škol, řada z nich se aktivně věnuje i své umělecké profesi.

Budova školy prošla v roce 2021 zdařilou rekonstrukcí, která spočívala v kompletní výměně elektroinstalace a následné výmalbě, škola je vybavena novým osvětlením, datovým připojením, videotelefony a útulně zařízenými interiéry.

Kde nás najdete

Trnkova 1784/81, 628 00 Brno

Kontaktujte nás

544 211 186
kancelář

728 265 879
ředitel školy

728 237 846
zástupkyně ředitele

zustrnkova@volny.cz

Antonín Doležal

zakladatel hudebního vzdělávání v Líšní

Antonín Doležal dne 1.9.1939 založil hudební školu v Líšni. Byla to po hudební škole Jaroslava Kvapila v Brně druhá hudební škola na území dnešního Brna.

Novinky a aktuality

  • ZUŠ OPEN 2023

    více info v sekci "Akce" - "Soutěže a festivaly"

  • Zahájení výuky podle oborů

    Zahájení výuky podle oborů: Hudební obor – do sestavení rozvrhu, nejpozději však od 8. 9. 2022 Výtvarný obor – 5. 9. 2022 Taneční obor – 8. 9. 2022 Literárně dramat. obor – 5. 9. 2022 Hudební nauka – 12. 9. 2022 pracovní sešity budou k zakoupení ve škole Pěvecký sbor – 13. 9. 2022

  • zahájení výuky školního roku 2022/23

    Vážení rodiče, milí žáci, všechny Vás srdečně vítáme na prahu nového školního roku. Těšíme se na naše další společné aktivity v tvůrčí atmosféře umělecké školy. Domluva rozvrhu s vyučujícími pedagogy bude tradičně 1. září od 13.30 do 17 hodin. Zahájení výuky podle oborů bude zveřejněno v úterý, 30. 8. 2022 Nabídka povinně volitelných předmětů - od 4. ročníku I. stupně - ve školním roce 2022-23: Pěvecký sbor, Hra v souboru, čtyřruční hra, musitronika, komorní hra Aktualizovaný rozvrh výuky hudební nauky naleznete v příslušném odkazu na našich webových stránkách. První veřejnou aktivitou naší ZUŠ v tomto školním roce bude slavnostní odhalení sochy Krásy od paní výtvarnice Martiny Netíkové na piazzettě před budovou školy, které proběhne v úterý, 20. 9. odpoledne. Čas bude upřesněn. Všichni jste srdečně zváni 😊 V Brně, 29. 8. 2022

Kde nás najdete

Trnkova 1784/81, 628 00 Brno

Kontaktujte nás

544 211 186
kancelář

728 265 879
ředitel školy

728 237 846
zástupkyně ředitele

zustrnkova@volny.cz