Nabízíme komplexní vzdělávání ve všech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Rozvíjíme talent a dovednosti Vašich dětí, nabízíme účast v národních i mezinárodních soutěžích, na slavnostních koncertech a vystoupeních (např. v Barokním sále Místodržitelského paláce, v obřadní síni zámku v Líšni atp.), výměnné zájezdy do zahraničí. Výuka probíhá v odpoledním režimu. Vyučujeme žáky předškolního věku, základních a středních škol. Připravuje žáky na střední školy uměleckých směrů.

Všichni pedagogové jsou absolventy konzervatoří a vysokých uměleckých škol, řada z nich se aktivně věnuje i své umělecké profesi.

Budova školy prošla v roce 2021 zdařilou rekonstrukcí, která spočívala v kompletní výměně elektroinstalace a následné výmalbě, škola je vybavena novým osvětlením, datovým připojením, videotelefony a útulně zařízenými interiéry.

Kde nás najdete

Trnkova 1784/81, 628 00 Brno

Kontaktujte nás

544 211 186
kancelář

728 265 879
ředitel školy

728 237 846
zástupkyně ředitele

zustrnkova@volny.cz

Antonín Doležal

zakladatel hudebního vzdělávání v Líšní

Antonín Doležal dne 1.9.1939 založil hudební školu v Líšni. Byla to po hudební škole Jaroslava Kvapila v Brně druhá hudební škola na území dnešního Brna.

Novinky a aktuality

 • Zahájení výuky podle oborů

  Zahájení výuky podle oborů: Hudební obor – do sestavení rozvrhu, nejpozději však od 8. 9. 2022 Výtvarný obor – 5. 9. 2022 Taneční obor – 8. 9. 2022 Literárně dramat. obor – 5. 9. 2022 Hudební nauka – 12. 9. 2022 pracovní sešity budou k zakoupení ve škole Pěvecký sbor – 13. 9. 2022

 • zahájení výuky školního roku 2022/23

  Vážení rodiče, milí žáci, všechny Vás srdečně vítáme na prahu nového školního roku. Těšíme se na naše další společné aktivity v tvůrčí atmosféře umělecké školy. Domluva rozvrhu s vyučujícími pedagogy bude tradičně 1. září od 13.30 do 17 hodin. Zahájení výuky podle oborů bude zveřejněno v úterý, 30. 8. 2022 Nabídka povinně volitelných předmětů - od 4. ročníku I. stupně - ve školním roce 2022-23: Pěvecký sbor, Hra v souboru, čtyřruční hra, musitronika, komorní hra Aktualizovaný rozvrh výuky hudební nauky naleznete v příslušném odkazu na našich webových stránkách. První veřejnou aktivitou naší ZUŠ v tomto školním roce bude slavnostní odhalení sochy Krásy od paní výtvarnice Martiny Netíkové na piazzettě před budovou školy, které proběhne v úterý, 20. 9. odpoledne. Čas bude upřesněn. Všichni jste srdečně zváni 😊 V Brně, 29. 8. 2022

 • Poděkování za uplynulý školní rok

  Děkujeme všem žákům, rodičům i pedagogům za skvěle zvládnutý školní rok, za velký „pocovidový“ návrat na pódia, za všechny veleúspěšné a příjemné společné aktivity uplynulého roku!!! Přejeme krásné léto, hodně zdraví a pohody a těšíme se opět na shledání na prahu nového školního roku 2022/23 V Brně, 27. 6. 2022

 • Výsledky příjímacích zkoušek

  Přijatí žáci pro škol. rok 2022-2023

 • Gratulace

  Srdečně gratulujeme všem našim žákům (viz níže), jejich pedagogům - paní učitelce Marii Španihelové (bicí nástroje), MgA. Haně Trágeové (taneční obor), Mgr. art. Janě Vondrů, MgA. Lucii Laubové, MgA. Ireně Kubíkové (zpěv), Bc. Karlu Bohdálkovi (trubky) a korepetitorům - paní učitelce MgA. Kataríně Pal'ové, paní zástupkyni Beatě Klimešové a panu řediteli Františku Fialovi, kteří společně uspěli na soutěži Základních uměleckých škol, pořádané MŠMT, v letošním roce vyhlášené pro obory bicí nástroje, zpěv, žesťové nástroje, a tanec: Hudební obor Okresní kolo ve hře na bicí nástroje 11. 2 . 2022 ZUŠ Veveří 1. kategorie – Tobiáš Driml 1. místo s postupem 2. kategorie – Jonáš Neradil 1. místo s postupem 7. kategorie – Jan Klapetek 1. místo s postupem Zvláštní cena poroty za mimořádnou přípravu žáku – p. uč. Marie Španihelová Zvláštní cena poroty za korepetici – p. uč. Katarína Paľová Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje - 25. 3. 2022 ZUŠ Veveří V případě úspěchu bude doplněno 😊 Okresn

Kde nás najdete

Trnkova 1784/81, 628 00 Brno

Kontaktujte nás

544 211 186
kancelář

728 265 879
ředitel školy

728 237 846
zástupkyně ředitele

zustrnkova@volny.cz