Úvodní strana » Novinky » Zahájení výuky podle oborů

Zahájení výuky podle oborů

Úvodní strana » Novinky » Zahájení výuky podle oborů

Zahájení výuky podle oborů

Zahájení výuky podle oborů:

Hudební obor – do sestavení rozvrhu, nejpozději však
od 8. 9. 2022

Výtvarný obor – 5. 9. 2022

Taneční obor – 8. 9. 2022

Literárně dramat. obor – 5. 9. 2022

Hudební nauka – 12. 9. 2022
pracovní sešity budou k zakoupení ve škole

Pěvecký sbor – 13. 9. 2022