Úvodní strana » Soubory školy » Sborový zpěv

Sborový zpěv

Úvodní strana » Soubory školy » Sborový zpěv

Každý z nás má kromě hudebního nástroje, na který hraje, ještě jeden nástroj v sobě. Tím nástrojem je náš hlas. Od čtvrtého ročníku studia na ZUŠ mohou žáci navštěvovat volitelný předmět pěvecký sbor. Ve sboru je místo jak pro ty, kteří zpívají rádi, tak i pro ty, kteří svůj hlas teprve objevují.

V hodinách se učíme základům pěvecké techniky, volnému, hlubokému dýchání a především novým písním. Svůj hlas poznáváme, zkoumáme a rozšiřujeme jeho možnosti. Zpíváme vícehlasé písně, kánony a hrajeme si s jejich dynamikou a výrazem. Improvizujeme a objevujeme zvuky, které náš hlas umí. Jsme jedním celkem, a proto se učíme vnímavosti a spolupráci mezi sebou. Zpíváme lidové písně ve vícehlasých úpravách, skladby Petra Ebena, Františka Fialy Emila Hradeckého, písně klasické, duchovní i populární.

Mgr. Art. Jana Vondrů, vyučující pedagog sólového a sborového zpěvu

Sborový zpěv

Domů
Galerie