Úvodní strana » Soubory školy » Musitronika - keyboardový soubor

Musitronika - keyboardový soubor

Úvodní strana » Soubory školy » Musitronika - keyboardový soubor

Musitronika je součinná kombinace hudby a elektroniky, jenž v sobě zahrnuje a navzájem propojuje základy teorie a praxe elektroakustických hudebních nástrojů, nauku o elektronických i akustických hudebních nástrojích, základy práce s některým notačním softwarem, stylistiku hry na EKN a základy improvizace a aranžování. Je určena výhradně pro žáky oboru EKN (Elektronické klávesové nástroje).

Musitronika dává žákům možnost pracovat s EKN, popř. s počítačem tvůrčím způsobem. Rozvíjí u žáků celkový kulturní přehled a učí je sledovat hudbu v celém spektru, podporuje tvůrčí dialog mezi spoluhráči, podporuje cit a schopnost empatie, rozvíjí hudební fantazii, cit pro proporce, gradaci či kontrast a může sloužit jako předstupeň pro studium takových oborů, jakými jsou improvizace, kompozice, aranžování a podobně.

Nejoblíbenější částí hodiny je společné hraní /komorní hra/, kde se žáci výrazně podílí na výběru repertoáru. Jsou schopní samostatně nastudovat svůj part, pohotově a prakticky reagují při hře z listu i bez předchozí přípravy a aktivně přistupují k náplni vyučovací hodiny.

Že je tento předmět opravdu baví svědčí i fakt, že se naši žáci pravidelně účastní tuzemských, ale i mezinárodních soutěží. Ze všech si přivezli ta nejvyšší ocenění a mají i cenu absolutního vítěze z mezinárodní soutěže v souborové hře na keyboard.

Martina Krejčí, vyučující pedagog elektronických klávesových nástrojů, předsedkyně ústřední sekce EKN, členka Umělecké rady ZUŠ ČR.

Musitronika - keyboardový soubor

Domů
Galerie