Úvodní strana » O škole » Slovo ředitele

Slovo ředitele

Úvodní strana » O škole » Slovo ředitele

Historie školy

Vážení přátelé a podporovatelé naší školy, milí rodiče a žáci,

srdečně Vás všechny vítám na stránkách naší školy, která byla - jako druhá nejstarší instituce tohoto druhu na území dnešního města Brna - založena 1. září 1939 významným pedagogem hry na klarinet a profesorem brněnské konzervatoře, panem Antonínem Doležalem.

Složitě jsme pátrali po celé genezi hudebního školství v Líšni a nebylo to pátrání jednoduché. V samotné škole se mnoho pramenů, ze kterých bychom mohli čerpat, nedochovalo. První kronika, kterou má naše škola ve svém archivu, se zakládala teprve od školního roku 1974 – 75, vše, co se odehrávalo před tímto datem, není - až na drobné útržky zpráv - nijak dokumentováno ani archivováno.

Dnes na naší škole vyučujeme všem čtyřem oborům umění: hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu i literárně dramatickému. Celková povolená kapacita naší školy je 481 dětí. Tuto kapacitu již dlouhodobě úspěšně a beze zbytku naplňujeme. 

Současné aktivity školy zaměřujeme především na naši domovskou „líšeňskou“ scénu, ale rádi a s úspěchem se prezentujeme i ve vzdálenějších lokalitách. Řada projektů, koncertů, představení a dalších činností daleko přesahují rámec naší městské části. Za všechny bych rád zmínil alespoň ty nejdůležitější, každoročně se opakující aktivity:

  • Slavnostní koncert žáků hudebního oboru v sálu Konventu milosrdných bratří, Brno
  • Absolventské koncerty žáků v obřadní síň zámku Belcredi, Brno - Líšeň
  • Představení tanečního oboru na scéně divadla Na Orlí, Brno
  • Každoroční open air představení všech oborů naší školy v rámci celorepublikové akce ZUŠOPEN - pod záštitou světově uznávané pěvkyně Magdaleny Kožené
  • Dva koncerty, kterými jsme se v tomto jubilejním roce představili v senátu Parlamentu České republiky v Praze
  • Řada výměnných koncertních aktivit z naší partnerskou ZUŠ Vrbenského Bratislava, Slovensko
  • Každoroční vernisáže žáků výtvarného oboru naší školy, které se pokaždé setkávají s mimořádně příznivými ohlasy veřejnosti a mnoho dalších aktivit…..

Co říci závěrem? Snad jen pro nás všechny přání mnoha příjemných a povznášejících okouzlení paní Hudbou, stejně jako tanečním, výtvarným i dramatickým uměním. To Vám do všech dnů i let příštích ze srdce přeje

 

František Fiala, ředitel ZUŠ Antonína Doležala v Líšni

Domů
Galerie