Úvodní strana » O škole » Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Úvodní strana » O škole » Pedagogický sbor

Hudební obor 

Hra na klavír 

Hra na elektronické klávesové nástroje

Hra na housle, violu

Hra na violoncello

Hra na kytaru

Hra na cimbál

Hra na zobcovou flétnu

Hra na klarinet, saxofon

Hra na trubku, tenor, baryton, tubu

Hra na bicí nástroje

Souborová  a komorní hra

Sólový zpěv, komorní zpěv

Sborový zpěv

 

Hudební nauka

Taneční obor 

korepetice v tanečním oboru

Vyučujeme tanec klasický, současný, jazz-dance, lidový

Výtvarný obor

Vyučujeme kresbu, malbu, grafiku, prostorovou tvorbu

Literárně-dramatický obor

Vyučujeme jevištní řeč, jevištní pohyb, umělecký přednes, základy moderátorství, souborovou tvorbu.

Domů
Galerie