Úvodní strana » O škole » Antonín Doležal

Antonín Doležal

Úvodní strana » O škole » Antonín Doležal

Zakladatel hudebního vzdělávání v Líšní.

1.9.1939 založil hudební školu v Líšni. Byla to po hudební škole Jaroslava Kvapila v Brně druhá hudební škola na území dnešního Brna.

Pan Antonín Doležal se narodil 24.března 1909 v Líšni jako syn drobného zemědělce. Od dětství se u něj projevovalo mimořádné hudební nadání.

Proto byl po vyučení zámečníkem na doporučení vojenských kapelníků v Brně (Zital, Hančl) přijat na brněnskou Konzervatoř, kde studoval v letech 1929 až 1934 obor hra na klarinet. Své odborné vzdělání si doplnil státní zkouškou ve hře na klavír.

Po absolutoriu Konzervatoře působil jako výpomocný hráč v řadě divadelních a lázeňských orchestrů. První stálé angažmá získal v divadelním orchestru v Košicích. Po Mnichovské dohodě musel ze Slovenska odejít. Vykonal konkurz do operního orchestru Národního divadla v Brně, kde působil nepřetržitě jako sóloklarinetista až do roku 1958. Byl hráčem mimořádných kvalit. Vynikal nádherným barevným tónem, vytříbeným přednesem a virtuózní technikou. Jeho výkony byly vysoce oceňovány takovými dirigenty jako Rafael Kubelík, Jaroslav Vogel, Zdeněk Chalabala,  František Jílek a další. Vedle hře v orchestru se věnoval také sólové a komorní hře.

Ve svých 49 letech se rozhodl pan Antonín Doležal cele se věnovat pedagogické práci a přešel trvale na Brněnskou Konzervatoř, kde externě působil již od roku 1945. Z jeho klarinetové třídy vzešlo 51 vesměs vynikajících absolventů, z nichž se všichni v praxi osvědčili jako sóloví, komorní a orchestrální hráči, pedagogové i organizátoři hudebního života. Mezi nimi nelze nevzpomenout světoznámého virtuóza na basklarinet nazývaného ve světových odborných kruzích též „basklarinetový Paganini“ Josefa Horáka a nynějšího profesora hry na klarinet na pražské AMU pana profesora Jiřího Hlaváče. V letech 1965 – 1974 byl též pověřeným profesorem hry na klarinet na brněnské JAMU, kde vychoval 6 absolventů.

Stal se mimořádnou pedagogickou osobností přesahující svým významem hranice Brna, kraje i republiky. Jeho tiskem vydané klarinetové etudy, přednesové skladby i Elementární škola hry na klarinet jsou stále využívány a vyšly jak v nakladatelství Panton tak v Německu. Nadčasovou platnost mají i jeho teoretická pojednání o klarinetovém tónu a jeho vývoji i metodika hry na klarinet. Pro svou vysokou odbornost byl zván do porot jak celostátních tak v zahraničí konaných mezinárodních soutěží ve hře na klarinet.

Pan Antonín Doležal se velmi aktivně a obětavě věnoval i hudebnímu životu rodné Líšně. 1.září 1939 otevřel a vedl „Soukromou hudební školu Antonína Doležala v Líšni“. Tak se oficiálně škola jmenovala. Podle rodokmenu brněnských uměleckých škol byla v Líšni založena panem Doležalem druhá nejstarší hudební škola na území nynějšího města Brna. Škola po svém založení sídlila v pronajatých prostorách kláštera na náměstí Karla IV. v Líšni. Tím založil v Líšni tradici profesionálně vedeného uměleckého vzdělávání dětí a mládeže. Tuto školu navštěvovalo přes šedesát žáků v oborech hra na klavír, housle, harmoniku a dechové nástroje.

V roce 1942 se stal sbormistrem velkého smíšeného pěveckého sboru chrámu sv. Jiljí v Líšni, který se pod jeho vedením stal jedním s předních chrámových sborů v Brně. Pro tento sbor napsal Líšeňskou hymnu a další skladby. Jako první dirigent sboru uvedl v Líšni Vánoční mši Jakuba Jana Ryby „Vstaň mistře“. Dirigoval divadelní a operetní představení ve kterých účinkovali vesměs líšeňští občané. Vrcholem jeho dirigentské činnosti v Líšni bylo jeho nastudování a provedení Blodkovy opery „V studni“.

Rozhodnutím Rady a Zastupitelstva ÚMČ Líšeň bylo uděleno panu Antonína Doležalovi při příležitosti jeho 85. narozenin Čestné občanství Líšně.  Základní umělecká škola, která působí dnes v Líšni nese ve svém názvu jméno zakladatele uměleckého vzdělávání v Líšni.  Jeho jméno je zavazující pro přítomnost i budoucnost uměleckého vzdělávání dětí a mládeže v Líšni.

Základní umělecká škola Antonína Doležala oslavila obě výročí Slavnostním koncertem věnovaným kulatým výročím 22.dubna 2009 v 18,00 hodin v sále Veřejného ochránce práv Údolní 39 v Brně.

(Životopis byl sepsán z pramenů, jež shromáždil pan PhDr. Jiří Majer a z novinových článků z roku 1994 jež vyšly k 85. narozeninám p. Antonína Doležala.)

 

MgA. František Fiala - ředitel Základní umělecké školy

Antonín Doležal

 

Domů
Galerie