Úvodní strana » Novinky » Výsledky příjímacích zkoušek

Výsledky příjímacích zkoušek

Úvodní strana » Novinky » Výsledky příjímacích zkoušek

Výsledky příjímacích zkoušek

Přijatí žáci pro škol. rok 2022-2023

Klavír

p. zást. Klimešová: 685

p. uč. Straka: 676, 680, 682, 742

p. uč. Čarnoká: 645, 720

p. uč. Muselíková: 639

Kytara

p.uč. Jašková: 618, 638, 674, 690

p. uč. Dušková: 763

Housle

p. uč. MgA. Klecker: 628, 647, 654, 669, 736

p. uč. Štruncová: 649

Zpěv

p. uč. Mgr. Valentová: 711, 733

p. uč. Vondrů: 634, 640

p. uč. Kubíková: 635, 636, 665

Violoncello

p. uč. Mgr. Zemánek: 768

Zobcová flétna

p. uč. Strejček: 648, 703, 739, 754

Trubka, pozoun

p. uč. Bohdálek: 657, 722, 764

Bicí

p. uč. Španihelová: 760

EKN

p. uč. Krejčí: 655, 666, 667, 726

Výtvarný obor

p. uč. Dokoupilová: 627, 668, 670, 729, 737, 747, 750, 766, 772

Taneční obor

p. uč. MgA. Trágeová: 658, 659, 677, 679, 687, 694, 695, 698, 701, 702, 730, 740, 746, 751,755

LDO

p. uč. MgA. Laubová: 712, 713, 738, 757, 758, 759,

p.uč. Stefanka: 650, 651, 743

Někteří uchazeči složili úspěšně přijímací zkoušku, z kapacitních důvodů však nemohli být přijati. Je ovšem reálné a obvyklé, že někteří z přijatých žáků nenastoupí. V tom případě bychom kontaktovali žáky pod následujícími kódy:

Hudební obor: 625, 662, 683, 705, 706, 708, 709, 710, 749, 756, 761, 770
LDO: 691, 699, 725, 748, 767
TO + VO: dle ústní domluvy s vyučujícím pedagogem

Pozn.: případný výběr žáků pod čarou určuje nikoliv pořadí, nýbrž uvolněné místo v konkrétním oboru

 

V Brně, 10. 6. 2022
MgA. František Fiala, ředitel školy