Úvodní strana » Novinky » Zahájení výuky školního roku 2021/2022

Zahájení výuky školního roku 2021/2022

Úvodní strana » Novinky » Zahájení výuky školního roku 2021/2022

Zahájení výuky školního roku 2021/2022

Obor

Zahájení výuky dle rozvrhu

Taneční obor

01.09.2021

Hudební obor

06.09.2021

Literárně-dramatický obor

06.09.2021

Výtvarný obor

06.09.2021

Přípravná hudební nauka

07.09.2021

Hudební nauka

08.09.2021

Interpretační seminář

09.09.2021

Pěvecký sbor

14.09.2021

 

Stanovisko odd. základního uměleckého vzdělávání MŠMT

  • dle legislativního vyjádření nejsou žáci ani zaměstnanci ZUŠ povinni se prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním.

  • Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách)

Vedení školy však i nadále doporučuje pedagogům i žákům výrazně dbát na obobní hygienu (časté mytí a desinfekce rukou), dodržovat doporučené rozestupy a dbát a časté a intenzivní větrání učeben.

Rodiče mohou přicházet do budovy školy, během pobytu ve společných prostorách však musí mýt zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem (respirátor, rouška).

Znovu velmi žádáme rodiče o maximální ohleduplnost: neposílejte děti do školy při jakýchkoliv příznacích respiračních či jiných obtíží, děkujeme.