Úvodní strana » Úvod » Hudební obor

Hudební obor

Úvodní strana » Úvod » Hudební obor

Charakteristika oboru

V hudebním oddělení vyučujeme tyto obory:

 • Klávesové nástroje: klavír, elektronické klávesové nástroje
 • Smyčcové nástroje: housle, violoncello
 • Dechové nástroje: zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, tuba
 • Bicí nástroje
 • Kytara
 • Cimbál
 • Zpěv (sólový, sborový)
 • Přípravné hudební vzdělávání (pro děti od 5 do 7 let - děti, kzeré navštěvují MŠ nebo 1. třídu ZŠ)

Organizace a délka studia

Hodinová dotace:

 • 1 vyučovací hodina týdně. Součástí výuky je v 1. až 5. ročníku
 • 1 vyučovací hodina hudební nauky (viz níže)

Od 4. do 7. ročníku I. cyklu 1 vyučovací hodina týdně povinně volitelného předmětu (ve výjimečných případech lze využít i od nižšího, než 4. ročníku)


Délka studia:

 • Přípravné hudební vzdělávání 1 – 2 roky
 • I. stupeň 7 let
 • II. stupeň 4 roky
 • Studium pro dospělé 1 – 4 roky

Hudební nauka 

Je povinnou součástí výuky od 1. do 5. ročníku. Výuka probíhá jednou týdně.
Bez známky z HN nemůže žák postoupit do dalšího ročníku.

Rozvrh hudební nauky ke stažení zde.

Děti, které z vážných důvodů nemohou navštěvovat hudební nauku, absolvují během roku 2 zkoušky z probraného učiva, vždy v polovině měsíce ledna a června. Žádost o samostudium musí být schválena učitelem hlavního oboru a v případě opakované potřeby je nutné ji podávat každý rok znovu. 

Žádost o uvolnění z hudební nauky si můžete stáhnout v sekci "O škole" - "Dokumenty ke stažení".

 

 

 

Hudební obor

 

Domů
Galerie