Úvodní strana » Úvod » Taneční obor

Taneční obor

Úvodní strana » Úvod » Taneční obor

Taneční obor

Charakteristika oboru

Vyučovací předmět technika a praxe tanečního umění rozvíjí specifickými prostředky jednotlivé taneční techniky, na které organicky navazuje taneční praxe.

Jednou z technik je současný tanec, ve které učíme žáka uvědoměle řídit pohyb z centra, orientovat se ve svém těle, užívat prvků specifických pro tuto techniku a vést žáka k samostatnému řešení prostorových, rytmických nebo pohybových úkolů. Motivujeme ho k nacházení vlastního pohybového slovníku a námětů, k individuálnímu vyjádření hudby, či citlivému výběru a vyjádření současné hudby.

Technika klasického tance upevňuje u žáka správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.

V technice lidového tance učíme žáka zvládnout charakteristické taneční kroky, kterými se snažíme docílit pochopení přirozeného pohybu a projevu.

Taneční praxe navazuje na jednotlivé taneční techniky. Slouží ke zdokonalování a prohlubování těchto technik a upevňuje taneční projev žáka při přípravě skladeb pro různá vystoupení.

Organizace a délka studia

Hodinová dotace:

  • Přípravné studium – 1,5 vyučovací hodiny jednou týdně
  • I. stupeň – 3 vyučovací hodiny, u 6. a 7. ročníku 4,5 vyučovací hodiny dvakrát týdně (1. a 2. ročník jednou týdně)
     

Délka studia:

  • Do přípravného tanečního studia přijímáme děti od pěti let. (Délka studia – 2 roky.)
  • Od sedmi let navštěvují žáci I. stupeň studia. (Délka studia – 7 let.)
  • Od čtrnácti let je žákům určen II. stupeň studia. (Délka studia – 4 roky.)
Domů
Galerie